Jongeren

Culturele Educatie

Cultuur les voor Kinderen en Jongeren:

Elke zondag van 12:00 uur tot 15:00 uur;

- Kinderen (tussen de leeftijd van 4 tot 12 jaar).

- Jongeren (tussen de leeftijd van 13 tot 25 jaar).

Lessen:

* Godsdienst bedrijven

* Normen en waarden

* Combinatie Nederlandse en Islamitische Cultuur

Locatie:
Kikkenstein 1025, 1104 TA Amsterdam-zuidoost

Kinderen en Jongeren Ontwikkeling

Wij organiseren educatieve activiteiten voor kinderen en jongeren, zoals sociale vaardigheid, cultuur les en huiswerkondersteuning. Met deze activiteiten willen we in samenwerking met ouders, onderwijzers en maatschappelijke instellingen isolatie voorkomen bij jongeren en ook een beter beeld vormen van de ontwikkelingen van kinderen en jongeren binnen onze achterban. Zo kunnen ze beter functioneren binnen de maatschappij, een betere begeleiding krijgen naar goede studierichtingen, vervolgens goed voorbereiden naar de juiste carrière keuze.

Huiswerkondersteuning

Huiswerkondersteuning voor Jongeren en Volwassenen:
Zaterdagen op afspraak van 13:00 - 16:00 uur;
- Jongeren  (tussen de leeftijd van 13 tot 25 jaar).
- Volwassenen en ouders die bezig zijn met de inburgeringscursus of hun taalkennis willen verbeteren worden ook geholpen met hun huiswerk.
Locatie:
Kikkenstein 1025, 1104 TA Amsterdam-zuidoost