Over Wadata

Wadata
Wadata betekent tevredenheid in de Hausa taal. De Hausa taal komt oorspronkelijk uit Noord Nigeria en is een van de meest gesproken talen in West Afrika.

Stichting Wadata is opgericht in januari 2001 met als doel: de belangen te behartigen van West-Afrikaanse inwoners (vooral mensen met islamitische achtergrond) van Amsterdam en omliggende regio’s.

 

Doelstellingen

1.Bevorderen van sociaal-culturele integratie en participatie; Culturele Participatie betekent voor Stichting Wadata: het zonder beperking kunnen deelnemen en meedoen aan de samenleving. Er worden daarom mannen, vrouwen, kinderen en jongeren begeleid om efficiënt en rechtvaardig deel te nemen aan het maatschappelijke verkeer.

 

2. Verbeteren van maatschappelijke posities; Het maatschappelijk functioneren van het individu staat centraal bij Stichting Wadata: het niet efficiënt kunnen functioneren binnen de samenleving kan onder anderen leiden tot zelf verwaarlozing. Onze educatieve activiteiten zijn dus bedoeld om isolatie te voorkomen en kansen te creëren op het gebied van Wonen, Werken, Zorg en Onderwijs. Wij stimuleren vrouwen, mannen en jongeren om opleidingen en cursussen te volgen of deel te nemen aan maatschappelijke projecten welke kunnen leiden tot het verbeteren van hun levensomstandighededen en het versterken van hun posities in de samenleving.

 

Doelgroep

Met West-Afrikaanse wordt bedoeld mensen afkomstig uit: Ghana, Togo, Benin, Nigeria, Niger, Burkina-Faso, Mali, Ivoor Kust, Liberia, Sierra Leone, Guinee, Guinee Bissau, Gambia, Senegal en Mauritania. Hoewel de stichting haar activiteiten in de eerste instantie richt op deze specifieke doelgroep, staat zij ook open voor de andere bevolkingsgroepen en de diverse culturen binnen de Nederlandse samenleving.

 

Visie

Het aantal West-Afrikaanse mensen met een islamitische achtergrond in Amsterdam en de omliggende regio's is het laatste decennium gegroeid en neemt  steeds toe. Vanwege deze groei en de maatschappelijke ontwikkelingen op het gebied van integratie, participatie en emancipatie, is het van groot belang dat de doelgroep effectief en efficiënt wordt begeleid, zodat mannen vrouwen en jongeren zich beter kunnen manifesteren binnen de Nederlandse samenleving.

 

Missie

Optimale en progressieve deelname van onze achterban aan het sociale, economische en maatschappelijke verkeer.